Har du förlorat något i parken se under information
Nästa loppis 2015
21 februari

Medlem i Folkets Hus och Parker
Antal besökare
Start 2010-03-24

CollegesLoppmarknad 2015

Kommande
arrangemang
 

The Refreshments lördag 29 november
kl 22:00 - 01:30
Entre : 200 kr löses vid entren.
Förband: Cliffhanger, världskända i hela Herrljunga.
18 år leg. Pub    
***********************************************
Mogendans 2014
Söndag kl 18:00 – 21:30
7 dec Pilebos
Entré 100 kr, servering

Välkomna till nya lokaler

Info: 070-57218 22, hfp.nu