Har du förlorat något i parken se under information
Nästa loppis 2014
25 oktober

Medlem i Folkets Hus och Parker
Antal besökare
Start 2010-03-24

CollegesLoppmarknad 2014

Kommande
arrangemang
       

Mogendanser 2014

Söndagar kl 18:00 – 21:30

26 okt      Junix

9 nov       Jontez

23 nov     Sounders

7 dec       Pilebos

Entré 100 kr, servering

Välkomna till nya lokaler
                                   
                                          


Info: 070-57218 22, hfp.nu