Har du förlorat något i parken se under information
Nästa loppis 2014
22 november

Medlem i Folkets Hus och Parker
Antal besökare
Start 2010-03-24

CollegesLoppmarknad 2014

Kommande
arrangemang
       

Mogendanser 2014

Söndagar kl 18:00 – 21:30

26 okt      Junix

9 nov       Jontez

23 nov     Sounders

7 dec       Pilebos

Entré 100 kr, servering

Välkomna till nya lokaler

Info: 070-57218 22, hfp.nu

***************************************************
The Refreshments lördag 29 november
kl 22:00 - 01:30
Entre : 200 kr löses vid entren.
Förband: Cliffhanger, världskända i hela Herrljunga.
18 år leg. Pub               

The Refreshments